Kirkon Toimistohenkilöstö 
KiTo ry

Yhdistys on perustettu vuonna 1961 ja sen kotipaikka on Helsinki. Toiminta-alueena on koko maa. 
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2020 oli 537 jäsentä, joista 1 on vapaajäsen ja 90 on eläkeläisjäseniä. 

Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry on yksi Kirkon alat ry:n (myöh. tekstissä "liitto") yhdestätoista jäsenyhdistyksestä. Lisätietoa: www.kirkonalat.fi/

JÄSENYYS

Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry:een voivat kuulua ne ihmiset,  jotka toimivat kristillisten kirkkojen ja muiden kristillisten organisaatioiden tai alan palveluja tuottavien yhteisöjen palveluksessa. Jäsenemme toimivat seurakuntien ja järjestöjen toimistoissa, alue/keskusrekistereissä, kiinteistötoimistoissa tai taloustoimistoissa. He voivat tehdä myös it-alan töitä. Osa heistä voi olla esim. toimistosihteereinä, henkilöstösihteerinä, johdon sihteerinä/assistenttina, palveluneuvojina, palkanlaskijoina, kirjanpitäjinä tai it-ammattinimikkeillä.

YHDISTYS

Kito ry valvoo jäsenistönsä ammatillisia ja taloudellisia etuja. Yhdistys tekee yhteistyötä Kirkon alat ry:n kanssa palvelussuhteiden ehtojen, työympäristön ja työolosuhteiden parantamiseksi. 
Yhdistys seuraa alan koulutusta ja alaa koskevien lakien ja muiden säännösten kehittämistyötä sekä tekee näitä koskevia esityksiä, antaa lausuntoja ja ryhtyy muihin vastaaviin toimenpiteisiin jäseniä koskevissa asioissa. Yhdistys tiedottaa ja neuvoo jäseniä ammattiin ja edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

KiTo ry järjestää vuosittain syyskuussa toimistohenkilöiden teemapäivät yhdessä STEP-opiston kanssa. Teemapäivien paikkakunta vaihtuu eri puolille Suomea, että mahdollisimman monella jäsenellä olisi mahdollisuus osallistua koulutukseen ja yhdistyksen vuosikokoukseen. 
Teemapäivät on tarkoitettu kaikille seurakunnan erilaisissa toimistotöissä työskenteleville – myös ei -KiTon jäsenille. Päivillä on vaihtuva teema ja ohjelmassa on yleensä ajankohtaisia, työtehtäviin liittyviä aiheita. 
Teemapäivien yhteydessä on tarjolla myös virkistävää iltaohjelmaa.

SÄÄNNÖT

HALLITUS