Voimassa oleva sopimus

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje