Arkisto

KiTo ry:n VUOSIKOKOUS 2022 pidettiin torstaina 15.9.2022  Kirkon palvelukeskuksessa, Oulussa.

Kokouskutsu on julkaistu Kirkon töissä lehden numeroissa 1 ja 2/2022 sekä kito.fi sivulla.
Syksyn teemapäivien ohjelmaan kuului Kirkon palvelukeskuksen toiminnan ja tilojen esittely. 
16.00 alkaen pidettiin sen kokoustilassa vuosikokous. 

Paikalla oli 7 KiTon jäsentä ja liiton edustajana toiminnanjohtaja Paula Aaltonen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Satu Taitto Hollolasta ja sihteerinä yhdistyksen sihteeri Marja Lanu. Tiina Aalto-Korpela Mikkelistä ja Eveliina Marjanen Helsingistä toimivat ääntenlaskijoina sekä pöytäkirjantarkastajina.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräisiä asioita, kuten edellisen vuoden tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus: toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023. 

Yhdistyksen hallituksesta olivat erovuorossa Ulla Raitala Raahesta ja Sari Rautiainen-Hämäläinen Helsingistä. Kaudelle 1.1.2023-31.12.2025 oli Sari Rautiainen-Hämäläinen käytettävissä tullen valituksi. Uutena jäseneksi valittiin Jenni Kotiranta Tampereelta. 

Varajäsenistä olivat erovuorossa Marja-Liisa Kaihola Juvalta, Seija Koivisto Lammilta ja Essi Pelto Oulusta. Kaudelle 1.1.2023-31.12.2025 heistä Essi Pelto ei ollut enää käytettävissä, kaksi muuta olivat tullen valituiksi. Uutena varajäseneksi valittiin Tea Ainoa Imatralta.

Kirkon alat ry:n hallituksessa KiTo ry:tä edustavat varsinaisena jäsenenä 
yhdistyksen puheenjohtaja ja varajäsenenä sihteeri.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Sirpa Turunen Helsingistä ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Ari Niemetmaa Imatralta.

Jäsenaloitteita ei ollut tullut määräaikaan mennessä.

Seuraavat teemapäivät pidetään 21.-22.9.2023 Kuopiossa ja vuosikokous 21.9.2023 Kuopiossa.

Vuoden 2024 Teemapäivät pidetään 19.-20.9.2024 Lahdessa ja vuosikokous on 19.9.2024 Lahdessa. 

KiTo ry:n VUOSIKOKOUS 2021 pidettiin torstaina 23.9.2021  Temppeliaukion kirkon seurakuntasalissa, Helsingissä.

Hybridikokoukseen oli mahdollista osallistua myös Teamsilla. Jäsenistöä informoitiin 3.9.2021 hybridikokouksen mahdollisuudesta. Kokouskutsu on julkaistu Kirkon töissä lehden numeroissa 1 ja 2/2021 sekä kito.fi sivulla.

Kuluvan syksyn teemapäivien ohjelmaan kuului Temppeliaukion kirkon esittely oppaan johdolla. Moni koulutukseen osallistuja jäikin vuosikokoukseen suoraan opastuksen jälkeen.
Temppeliaukion kirkon seurakuntasaliin saapui 11 jäsentä ja Paula Aaltonen liiton edustajana. Teamsin kautta kokoukseen osallistui 5 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuija Niemi-Nikkola Hämeenlinnasta, sihteerinä toimi yhdistyksen sihteeri Marja Lanu. Tiina Aalto-Korpela Mikkelistä ja Ulla Raitala Raahesta toimivat pöytäkirjantarkastajina sekä ääntenlaskijoina.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräisiä asioita, kuten edellisen vuoden tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus; toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin toiselle kaudelle Sari Villanen Imatralta. 
                                                      ONNEA SARI!

Yhdistyksen hallituksesta olivat erovuorossa Satu Taitto Hollolasta ja Kirsi Rissanen Kajaanista. He olivat molemmat käytettävissä ja tulivat valituiksi hallitukseen kaudelle 1.1.2022-31.12.2024. Varajäsenten valinta on vuorossa seuraavassa vuosikokouksessa.

Kirkon alat ry:n edustajistoon kaudelle 1.1.2022-31.12.2024 valittiin varsinaisiksi jäseniksi Satu Taitto Hollolasta, Sari Rautiainen-Hämäläinen Helsingistä ja Kirsi Rissanen Kajaanista. Henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin 
Sadulle; Seija Koivisto Lammilta ja Merja Korpela Lahdesta.
Sarille; Tiina Aalto-Korpela Mikkelistä ja Jenni Kotiranta Kangasalta. 
Kirsille; Marja-Liisa Kaihola Juvalta ja Riitta Niemi Mikkelistä.

Kirkon alat ry:n hallituksessa KiTo ry:tä edustavat varsinaisena jäsenenä 
yhdistyksen puheenjohtaja ja varajäsenenä sihteeri.
Toiminnantarkastajana jatkaa Merja Heinonen-Kananen Savonlinnasta ja
varatoiminnantarkastajana jatkaa Kaija Pitko Hollolasta.

Jäsenaloitteita ei ollut tullut määräaikaan mennessä.

Seuraavat Teemapäivät pidetään 15.-16.9.2022 Oulussa ja vuosikokous on 15.9.2022 Oulussa. Vuoden 2023 Teemapäivät pidetään 21.-22.9.2023 Kuopiossa ja vuosikokous 21.9.2023 Kuopiossa.

Paula Aaltonen kertoi puheenvuorossaan, että KiTo ry:llä on 521 jäsentä (elokuu 2021). Paula kertoi myös perhevapaauudistuksen vaikutuksesta liiton toimintaan ja työelämään. Paula puhui myös palkankorotusten aiheuttamasta kipuilusta kirkon heikkenevän talouden alla. Myös liiton pitkäaikainen lakiwoman, Anna-Maria Numminen mainittiin puheessa. Seuraaja on valittu, mutta ei ole vielä aloittanut tehtävässään. Loistavaa eläkeaikaa Anna-Marialle!

                                                                  Päivitys 5.10.2021 Sari Rautiainen-Hämäläinen

V U O S I  2 0 2 0

Vuosikokous pidettiin torstaina 24.9.2020 Jyväskylässä, Original Sokos Hotel Alexandrassa, jossa osa kokousväkeä oli paikalla ja osa oli koronapandemiasta johtuen Teamsin kautta etäyhteydellä. 

Sovelsimme poikkeusolosuhteiden säännöstöä HE 45/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta esim. yhdistyslaista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi.

Kokoukseen osallistui yhteensä 16 jäsentä, joista 7 oli läsnä ja 9 etäyhteydellä paikalla. Kokouksessa oli mukana myös liiton toiminnanjohtaja Paula Aaltonen.
Jäsenaloitteita ei ollut tullut hallitukselle määräaikaan mennessä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja Lanu Helsingistä, sihteeriksi valittiin yhdistyksen sihteeri Tuija Niemi-Nikkola Hämeenlinnasta ja pöytäkirjan tarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Jaana Rannanvaara Imatralta sekä Essi Pelto Helsingistä.

Sääntömääräiset asiat käsiteltiin. Hallituksesta erovuorossa olivat Tuija Niemi-Nikkola Hämeenlinnasta ja Jaana Vuorinen Vaasasta. He olivat molemmat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä hallitukseen kaudelle 2020-2022. Heidän tilalleen tulivat valituiksi Tiina Aalto-Korpela Mikkelistä ja Marja Lanu Helsingistä. Koska sekä Tiina että Marja olivat olleet hallituksen varajäseninä kaudella 2020-2022, piti kokouksen valita kaksi varajäsentä heidän tilalleen kauden loppuun; valittiin Seija Koivisto Lammilta ja Essi Pelto Helsingistä.

Toiminnantarkastajana jatkaa vuonna 2021 savonlinnalainen Merja Heinonen-Kananen ja varatoiminnantarkastajana Kaija Pitko Hollolasta. Vuoden 2019 vuosikokouksen päätöksen mukaan Toimistohenkilöstön Teemapäivät pidetään 23.-24.9.2021 Helsingissä ja vuoden 2021 vuosikokous 23.9. Helsingissä. Päätettiin, että vuoden 2022 Teemapäivät pidetään 15.-16.9.2021 Oulussa ja vuosikokous on torstaina 15.9.2021. Oulun päivien ajankohtaa siirrettiin tarkoituksella viikkoa aiemmaksi, kun moni muu koulutus ajoittuu samoihin aikoihin Teemapäivien kanssa.

Kirkon alojen toiminnanjohtaja Paula Aaltonen kertoi liiton ajankohtaisista kuulumisista sekä sopimuksen tilanteesta. Paljon kuumottanut aihe KiKy saa päätöksensä 31.12.2020, jonka jälkeen se ei ole enää voimassa.

Lopuksi Paula Aaltonen ojensi yhdistyksen pitkäaikaiselle sihteerille, Tuija Niemi-Nikkolalle liiton rintaneulan ja kunniakirjan tunnustuksena merkittävästä työstä Kirkon Toimisto-henkilöstö KiTo ry:n ja Kirkon alat ry:n toiminnassa. Tuija on toiminut 36 jäsenvuotensa aikana KiTon hallituksessa sekä Kirkon alojen hallituksessa sekä edustajistossa - myös edustajiston puheenjohtajana. Tuija on toiminut työpaikkansa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän eri luottamustehtävissä 15 vuoden ajan. Tuija on toiminut myös liiton aluetoiminnassa ja vaikuttanut lisäksi SVTL:n Työttömyyskassassa sekä Super Työttömyyskassan hallituksen jäsenenä. Tuija on hoitanut hänelle uskotut luottamustehtävät huolellisesti, pitkäjänteisesti ja menestyksekkäästi. Kiitos Tuija! 

Näihin tunnelmiin oli Marja Lanun helppo päättää kokous.

V U O S I  2 0 1 9

Vuosikokous pidettiin torstaina 26.9.2019 Mikkelin Kenkäverossa, jonne kokousväki käveli Hotelli Vaakunasta osana Teemapäivien ohjelmaa. 

Kokoukseen osallistui 22 jäsentä sekä liiton toiminnanjohtaja Paula Aaltonen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Niemi Mikkelistä, sihteeriksi valittiin yhdistyksen sihteeri Tuija Niemi-Nikkola Hämeenlinnasta ja pöytäkirjan tarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Marja Lanu Helsingistä sekä Seija Koivisto Lammilta.

Sääntömääräiset asiat käsiteltiin. Sääntömuutokset johtuivat sekä liiton sääntöjen uudistuksista että hallinnon käytänteiden helpottamisesta. Vuosikokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, ettei jokaisella hallituksen varsinaisella jäsenellä ole ensi vuodesta alkaen henkilökohtaisia varajäseniä, vaan hallituksella on yhteiset kolme (3) varajäsentä, jotka kutsutaan vuorotellen tehtävään jonkun varsinaisen jäsenen ollessa estynyt saapumaan kokoukseen.

Hallituksesta erovuorossa olivat Sari Rautiainen-Hämäläinen Helsingistä ja Ulla Raitala Raahesta. Kumpikin tuli valituksi uudelleen hallitukseen kaudelle 2020-2022. Kaikkien aiempien kuuden varajäsenen kausi päättyy 31.12.2019. Varajäseniksi valittiin kaudelle 2020-2022 Marja Lanu Helsingistä, Marja-Liisa Kaihola Juvalta sekä Tiina Aalto-Korpela Mikkelistä.

Liiton sääntöjä on uudistettu mm. niin, että Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry sai yhden paikan lisää liiton edustajistoon. Lisäksi jokaiselle edustajiston edustajalle tulee olla yhteensä kaksi (2) varajäsentä, niinpä tehtiin valintoja: Kolmanneksi edustajaksi kaudelle 2019-2021 valittiin Jaana Vuorinen Vaasasta ja hänen varaedustajikseen Tuija Ohtonen Kajaanista sekä Riitta Niemi Mikkelistä. 

Syksyllä 2018 edustajistoon kaudelle 2019-2021 valituille hollolalaiselle Satu Taitolle sekä helsinkiläiselle Sari Rautiainen-Hämäläiselle valittiin toiset varaedustajat siten, että Satun toinen varajäsen on Merja Korpela Lahdesta ja Sarin toinen varajäsen on Marja Lanu Helsingistä. Sääntöuudistuksen mukaan yhdistykselle valittiin yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajaksi valittiin savonlinnalainen Merja Heinonen-Kananen ja varatoiminnantarkastajaksi Kaija Pitko Hollolasta. Ilmoitusasioissa yhdistyksen puheenjohtaja kertoi liiton olevan perustamassa opiskelijatoimintaa, johon KiTostakin halutaan edustaja, vaikka yhdistyksellämme ei ole ollut opiskelijajäseniä. Kiinnostuksensa saa ilmoittaa liittoon mieluusti 30.9.2019 mennessä. 

Vuoden 2018 vuosikokouksen päätöksen mukaan Toimistohenkilöstön Teemapäivät pidetään 24.-25.9.2020 Jyväskylässä ja vuoden 2020 vuosikokous 24.9. Jyväskylässä. Päätettiin, että vuoden 2021 Teemapäivät pidetään 23.-24.9.2021 Helsingissä ja vuosikokous on torstaina 23.9.2021. Tuolloin vietetään KiTon 60-vuotisjuhlaa, jolloin toivotaan mahdollisimman monen jäsenen pystyvän osallistumaan teemapäiville sijainnin perusteella.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kirkon alojen toiminnanjohtaja Paula Aaltonen kertoi liiton ajankohtaisista asioista sekä esitti toivomuksen, että yhdistyksestä saadaan joku mukaan opiskelijatyöhön (tämä toteutui myöhemmin). Jäsenistöä muistutetaan toimittamaan ehdotuksensa käsiteltävistä asioista 30 pv ennen seuraavaa kokousta rakentavine päätösehdotuksineen. Kokous alkoi klo 16.08 ja päättyi klo 17.15.