Vuoden 2024 vuosikokous pidetään 19.9.2024 klo 16.00 Lahdessa.

Jäsenyhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat. Mikäli jäsen haluaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jonkun erityisen asian, lähettäköön siitä kirjallisen aloitteen, mikäli mahdollista päätösehdotuksineen hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

KiTo ry:n VUOSIKOKOUS 2023 pidettiin torstaina 21.9.2023  Sokos Hotel Puijonsarvessa, Kuopiossa, 16.00-

Kokouskutsu on julkaistu Kirkon töissä lehden numeroissa 1 ja 2/2023 sekä kito.fi sivulla. 

Paikalla oli 12 KiTon jäsentä ja liiton edustajana toiminnanjohtaja Paula Aaltonen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuija Niemi-Nikkola ja sihteerinä yhdistyksen sihteeri Marja Lanu Helsingistä. Ruut Erkkilä Kannuksesta ja Neea Heistola-Valonen Hollolasta toimivat ääntenlaskijoina sekä pöytäkirjantarkastajina.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräisiä asioita, kuten edellisen vuoden tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus: toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024. 

Yhdistyksen hallituksesta olivat erovuorossa Tiina Aalto-Korpela Mikkelistä ja Marja Lanu Helsingistä. Kaudelle 1.1.2024-31.12.2026 molemmat olivat käytettävissä, tullen valituiksi.

Varsinaisista jäsenistä Jenni Kotiranta on eronnut hallituksesta ja hänen tilalleen kaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025, valittiin Eveliina Marjanen Helsingistä. 

Kirkon alat ry:n hallituksessa KiTo ry:tä edustavat varsinaisena jäsenenä yhdistyksen puheenjohtaja ja varajäsenenä sihteeri.

Toiminnantarkastajaksi 1.1.-31.12.2024 valittiin Sirpa Turunen Helsingistä ja varatoiminnantarkastajaksi Ari Niemetmaa Imatralta.

Jäsenaloitteita ei ollut tullut määräaikaan mennessä.

Seuraavat teemapäivät pidetään 19.-20.9.2024 Lahdessa ja vuosikokous 19.9.2024 Lahdessa.

Vuoden 2025 Teemapäivät pidetään 25.-26.9.2025 Tampereella ja vuosikokous on 25.9.2025 Tampereella.