Neuvottelut jatkuvat

21.1.2023

Kirkon virka- ja työehtosopimus on irtisanottu, joten jatkossa ei neuvotella enää vain palkoista, vaan pöydässä ovat myös sopimusmääräykset, sopimuskausi ja työryhmät.

Seuraavan kerran neuvottelijat tapaavat 3. helmikuuta.