3.3. neuvottelutulos saavutettu

4.3.2022

Kirkon virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos 3.3.2022. Neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin sen jälkeen, kun se on käsitelty kaikkien neuvotteluosapuolten hallinnoissa.