Mitä on digitalisaatio kirkon työssä?

26.11.2018

Account Director Mikko Hormio, Fonecta Oy

Mikko käsitteli aihetta neljän ulottuvuuden näkökannoilta; kilpailu, mittaaminen, näkyvyys ja työkulttuuri.

Kilpailu = Digitalisoituminen avaa kaiken toiminnan vertailulle. Vertailtavuus ja arvioinnit tuottavat kilpailuasetelman.

Mittaaminen = Kaikesta digitaalisesta jää jälki, mikä mahdollistaa mittaamisen ja mittausten jatkuvan hyödyntämisen.

Näkyvyys = Näkyvyydessä vaikuttavat ajoitus, määrä, sisältö ja kanava. Kanavavalinta korostuu; valinta sulkee aina vastaanottajia pois.

Työkulttuuri = Koulutustarjonta yksittäisiin työvälineisiin vähenee. Oletuksena on jokaisen oma ketteryys käyttää uutta.